Välj en sida

Vattenprovtagning i Bockfjärden-området. (LUVY/ Jussi Vesterinen)

Kyrkslätts kommun och Nylands och Egentliga Finlands NTM-centraler ordnar tisdagen den 15.11.2022 klockan 17 ett presentations- och diskussionstillfälle gällande den utförda restaureringsgranskningen i Harasatsviken-Bockfjärden-området. Tillfället arrangeras i Kyrkslätts kommunhus på adressen Ervastvägen 2. Man kommer in i byggnaden till mötesrummet via en sidodörr på köpcentrets sida. Fritt inträde till tillfället.

Vid tillfället presenterar Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) vattendragssakkunniga Katja Pellikka, som gjort granskningen, restaureringsgranskningen i huvuddrag. På plats för att svara på frågor finns också Kyrkslätts miljöchef Anu Hynninen samt tjänstemän från NTM-centralen.

Tilläggsuppgifter:

Den uppgjorda restaureringsgranskningen hänger samman med Egentliga Finlands och Nylands NTM-centralers gemensamma projekt, där man grundade ett kustvattenrestaureringsnätverk för Egentliga Finlands, Nylands och Satakunta området. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.