Välj en sida

Lokaniitty våtmark, som man har följt med under de senaste åren, är också med i uppföljningsprogrammet år 2022. Bilden är från år 2016. (LUVY / Arto Muttilainen)

Inom ramen för Hiidenvesi restaureringsprojekt kartlägger man under sommaren 2022 ett femtiotal våtmarker, som tidigare byggts inom ramen för projektet. Kartläggningarna görs dels på nytt i samma våtmarker som under tidigare gånger åren 2014 och 2011 och dels även i helt nya objekt. Objekt finns i alla kommuner som deltagit i finansieringen av projektet dvs. Vichtis, Lojo, Högfors, och Loppis. Hiidenvesi-projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

”Vid våtmarkskarteringen fäster man speciellt vikt vid mängden fast substans i våtmarkerna, men man utvärderar även hur de fungerar samt hur vegetationen har utvecklats under åren”, konstaterar projektets koordinator, LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Utöver karteringen i fält tar man inom projektet även vattenprover från fem våtmarker för att undersöka hur de fungerar.

”Man har allt sedan de första tiderna, då man började utföra restaureringsarbete i Hiidenvesi, byggt över hundra våtmarker inom Hiidenvesi tillrinningsområde,  vilket gör det viktigt  att utvärdera deras skick och inverkan som en del av restaureringen nu och även i framtiden”, tillägger Vesterinen.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.