Välj en sida

Kustvattenvision- projektets målsättning är att påbörja restaurering av de eutrofierade havsvikarna och kustvattnen utgående från tillrinningsområdena, så att vattnen uppnår ett gott ekologiskt tillstånd. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och stugägare. Evenemangen är webbinarier och de ordnas via Teams (man kan delta i evenemanget via datorns webbläsare).

LUVY har berett restaureringsplaner för pilotobjekt, som valts tillsammans med kustkommunerna: Tavastfjärden i Kyrkslätt, Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviksfjärden i Raseborg.

Under webbinarierna presenterar vi den aktuella restaureringsplanen för den berörda orten samt de utförda undersökningarna och möjliga åtgärder. 

Vi berättar också preliminära resultat från den kartbaserade kustenkäten. Enkäten är öppen ännu fram till 27.3. på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip. Du kan alltså ännu delta i enkäten! Målet är att hitta nya restaureringsobjekt, som har blivit mindre uppmärksammade och som väcker oro hos kommuninvånarna, stugägarna eller hos andra områdets användare.

Åtgärderna inom avrinningsområdet bereds och planeras tillsammans  med markägarna. Vi kartlägger också, om det finns nya jordbrukare eller markägare, som är intresserade av vattenskyddsåtgärder på sin mark. Om du drömmer om en egen våtmark eller grubblar över huruvida tvåstegsdiken skulle lämpa sig på dina marker, kom med och lyssna!

Välkommen med på Kustvattenkväll och påverka vattenskyddsarbetet i din region!

Kustvattenkvällarnas tidtabell, anmälning och tilläggsuppgifter:

Kyrkslätt ti 8.3. kl 16:30 >>
Ingå to 10.3. kl 17:30 >>
Raseborg ti 15.3. kl 17:00 >>
Sjundeå to 17.3. kl 17:00 >>

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands kustvattenvision 2021–2022 -projektet finansierade av Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Nylands NTM-central. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2021–2022.