Välj en sida

Bild: Gös på vintern. 

Välkomna till Hiidenvesi restaureringsprojekts traditionella Hiidenvesi-kväll tisdagen den 12.3.2024 kl. 17–19.30 i Vichtis kommunhus (Asemantie 30, 03100 Nummela). Under kvällen får vi höra anföranden samt diskutera om fisken i Hiidenvesi sjö samt om utredningar som blivit klara gällande fisken i Hiidenvesi såsom undersökningarna av gäddans och gösens födoanvändning. Dessutom får man en lägesbeskrivning över Hiidenvesi restaureringsprojektet samt Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen. 

Läs mera på finska >> 

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.