Välj en sida

En ändamålsenlig behandling av avloppsvattnen minskar på belastningen på den närliggande sjön. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Ett för alla öppet och gratis publiktillfälle i Lojo i Trä-Anttila 11.10 kl. 10–15.

Välkommen och lyssna på aktuella anföranden gällande vattenförsörjningen samt behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. På plats finns också tillverkare av utrustning i form av en minimässa, där man kan bekanta sig med olika tillverkares olika system för behandling av avloppsvatten.

Plats: Trä-Anttila (Storlojogatan 2, 01800 Lojo)
Tid: Tisdagen den 11.10.2022 kl. 10–15
Anmälning: Ej nödvändig, men med tanke på kaffeserveringen önskar vi att deltagarna anmäler sig i förväg.

Program och anmälning:

https://luvy.fi/sv/tapahtuma/glesbygdsvattenseminarium-10-11-2022/

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.