Välj en sida

En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling inverkar positivt  på bl.a. närmiljöns och -vattendragets tillstånd.

Evenemanget har inställts på grund av den rådande coronasituationen.

Ett öppet och avgiftsfritt publiktillfälle i Järnefeltsalen i Lojo stadsbibliotek 7.12. kl. 16–19.

Vid tillfället berättar man om behandlingen av avloppsvatten i glesbygden och om lagstiftningen. Dessutom berättar man om hushållsvattenbrunnen, vad användaren borde veta om vattenkvaliteten och varför den borde undersökas. En rådgivningspunkt öppnar kl. 16 och stängs kl. 17:30 då presentationerna inleds.  Vid rådgivningspunkten kan man komma och be om fastighetsvisa råd om lagstiftningen samt allmänna råd om avloppsvattensystem och brunnsvattnets kvalitet. Vid rådgivningspunkten informerar man också om valet av lämpliga undersökningspaket för brunnsvatten samt berättar om deras innehåll. Evenemanget arrangeras med beaktande av koronarestriktionerna. Vi bjuder deltagarna på kaffe och semla.  

En ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och som inte är anslutna till ett avloppsvattennät. Man behöver inte rena avloppsvattnet om mängden avloppsvattens som uppstår är så liten, att det inte medför någon nedsmutsningsrisk för miljön.  Dylika små avloppsvattenmängder uppstår ofta i t.ex. fritidsbostäder, som endast har bärvatten och inte någon vattenklosett eller annan vattenutrustning. Avloppsvattensystem, som inte uppfyller lagstiftningens krav bör förnyas eller rustas upp. Inom grundvatten- och strandområden borde avloppsvattenbehandlingen ha satts i skick så, att den uppfyller lagens grundreningsnivå senast 31.10.2019. På övriga områden bör systemen sättas i skick senast då man i fastigheterna bygger vattensystem eller gör någon större renovering, som kräver tillstånd eller vid vissa renoverings- och ändringsarbeten.

En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och som inte är anslutna till ett avloppsnät.  Ett renat avloppsvatten förorenar inte miljön, brunnsvattnet eller vattendraget i närheten. Det är bra, att utföra servicen och granskningen av avloppsvattensystemet på våren och hösten som en del av fastighetens allmänna underhållsåtgärder. Detta gäller också hushållsvattenbrunnen, vars skick borde kontrolleras årligen. En brunn, som gått sönder, kan oftast repareras och rengöras så, att man kan fortsätta att använda brunnen. Utöver servicen är det skäl, att låta undersöka brunnsvattnets kvalitet med tre års mellanrum. Vattnet kan innehålla skadliga ämnen, fastän vattnet är klart och smakar bra. En del av kvalitetsproblemen i brunnsvatten är naturliga och en del är en effekt av mänsklig aktivitet.

Presentationerna börjar kl. 17:30. Projektkoordinator Virve Ståhl från LUVY berättar om lagstiftningen gällande glesbygdens avloppsvatten och Kaisa Korteniemi från LUVYLab berättar om brunnsvatten.

Evenemanget arrangeras gemensamt av Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt och LUVYLab.

Vad? Vi berättar om brunnsvattnets kvalitet och om undersökning av detta. Dessutom går vi igenom avloppsvattenbehandlingen i glesbygden. Evenemanget arrangeras med beaktande av koronarestriktionerna.

Var? Lojo huvudbibliotek i Järnefelt-salen (adr. Karstuvägen 3, 01800 Lojo)

När? Tisdag 7.12.2021 kl. 16–19 (presentationerna kl. 17:30)

För vem? För alla som är intresserade av ämnet, evenemanget är gratis.

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
LUVY
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

För att vi skall kunna reservera tillräckligt att bjuda på kan du anmäla dig (man kan även komma till evenemanget utan förhandsanmälan).

Välkommen!

Anmäla med

Inga fält hittades.

Uppdaterad 25.11.2021