Välj en sida

I Veikkola skola samlades långt över tio personer, som är intresserade av vattendragen, vid det publika tillfället som arrangerades i början av juni. (LUVY / Maj Rasilainen)

Nästan 20 personer, som är intresserade av närområdets vattendrag, sammankom 7.6 i Veikkola i Kyrkslätt i Veikkola skola.  Evenemanget öppnades och leddes av Jens Gellin (Kyrkslätts Vatten-affärsverk). Till att börja med fick man höra ett anförande av fisk- och vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen som gällde aktuella saker gällande Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. Nina Wennäkoski från EG Tradingi presenterade lösningar på de problem som hanteringen av dagvatten och erosion förorsakar speciellt på kommun- och stadsnivå. Avslutningsvis framförde Aku Leijala en hälsning från delägarlaget Osakaskunta Veikkolan Vesien. Presentationerna kan ses på LUVYs webbsidor

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.