Välj en sida

Notfiske i fjol i sjön Kaljärvi. Som entreprenör fungerade Jomiset Oy. (LUVY / Karoliina Järvensivu)

Notfisket i Kaljärvi inleddes i början av augusti. Notfisket utförs av Jomiset Oy som en del av Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt. Man har utfört effektiverat fiske i Kaljärvi i tre år, och avlägsnandet av mörtfiskar fortsätter denna höst med 16 notfiskedagar. Genom det effektiverade fisket har man inte ännu tillräckligt klara effekter på vattenkvaliteten i Kaljärvi och därför håller man mängden fiskedagar med not på samma nivå som under tidigare år, samtidigt som man följer med vattenkvalitetens utveckling. Efter skedet med effektiverat fiske är det i varje fall nödvändigt att regelbundet fortsätta med vårdfiske, så att inte mörtfiskebeståndet återgår till sin gamla nivå. Under början av hösten utför man provfiske i sjön Kaljärvi för att reda ut förändringarna i fiskbeståndets uppbyggnad.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.