Välj en sida

Kimmo Hyvämäki och Miska Etholen (Jomiset Oy) håller på att tömma noten på Kaljärvi. (LUVY / Karoliina Salmela)

I Kaljärvi sjö pågår för närvarande det tredje och sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske. I år fiskar man med not under 17 dagar. Fisket utförs av Jomiset Oy. ”Man har tidigare idkat vårdfiske i sjön, men nu har fisket utförts extra effektivt och de avlägsnade fiskmängderna har varit betydligt större än under tidigare år” berättar vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

Avsikten med det effektiverade fisket är, att minska på sjöns näringsmängder och förbättra balansen i sjöns näringsväv, genom att reducera mängden mörtfiskar. Det effektiverade fiskets inverkan kontrolleras regelbundet genom att man undersöker sjöns näringshalter samt utvecklingen av djurplanktonens storlek och mängd. Mörtfiskarna äter djurplankton och därför är mängderna djurplankton små i sjöar som är i dåligt skick. Dessutom är de små till storleken. Djurplankton i sin tur använder alger som föda, vilket betyder att riklig förekomst av stora djurplankton minskar mängden alger i sjön. Mörtfiskarna bökar i bottensedimenten då de letar efter föda, vilket betyder, att genom att minska mängden mörtfiskar minskar också bökandet i bottensedimenten, som gör att näringsämnen frigörs. 

Skedet med det effektiverade fisket görs som treårigt, för att man skall kunna åstadkomma en klar förändring i vattenkvaliteten. Vattenkvalitetens utveckling följs upp genom att ta vattenprover. Utöver näringsproven tar man också djurplanktonprover. Mängden och storleken på djurplanktonen berättar tillsammans med vattnets klorofyll-a halt vilka effekter skedet med det effektiverade fisket har haft. 

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt inleddes år 2018 med målsättningen, att genom målmedvetet och långsiktigt arbete förbättra det ekologiska tillståndet i Veikkola områdets sjöar i norra Kyrkslätt. Projektet har fortsatt under åren 2021–2022 med målsättningen såsom under tidigare år, att minska såväl den yttre som den inre belastningen i sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Tilläggsuppgifter:

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.