Välj en sida

Bild: Hormajärvi sjö är en sjö med klart vatten, landskapsmässigt värdefull och har ett betydande rekreationsvärde i Lojo.

Hormajärvi sjö i Lojo har klart vatten och är en sjö som påverkas av grundvatten. En eutrofiering, som pågått i årtionden har inneburit, att massförekomster av blågröna alger har blivit vanligare och en ökad grumlighet i vattnet stör sjöns användning för rekreation. Sjön har under årens lopp bland annat behandlats med hjälp av vårdfiske och syresättning.

Hormajärvi sjö har för åren 2019–2027 en uppdaterad vård- och skötselplan, som man har börjat tillämpa i detta projekt tillsammans med föreningen Hormajärvi-yhdistys ry. Under åren 2019 och 2020 har man följt med effekterna på närsaltshalterna av att hålla ett uppehåll i syresättningen, undersökt belastningskällor och utrett näringsvävens struktur.

Välkomna till ett öppet webbinarium 4.3.2021 kl. 17 och lyssna på de uppnådda forskningsresultaten hittills samt om projektets fortsatta åtgärder.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Anna-Stiina Heiskanen
ordförande
Hormajärvi-yhdistys ry
anstiheiskanen@gmail.com
044 058 6114