Välj en sida

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf har utnämnt FöM Hannu Moilanen till ny verksamhetsledare, uppdraget är på deltid. Moilanen inleder sitt arbete i Förbundet 15.11.2021.

Förbundet som grundats år 1973 representerar elva regionala vattenskyddsföreningar, i vilka totalt  över 300 sakkunniga verkar i vattendrags- och reningsverkskontrolluppgifter samt i vattendragsfrämjande projekt. Målsättningen med den regionala vattenskyddsföreningsverksamheten  är, att få kommuner, städer , medborgarorganisationer och näringsidkare att arbeta för ett gemensamt mål, för finländarnas rena vatten. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland samlar sakkunskapen och påverkar mångsidigt vattenskyddet på ett nationellt plan.