Välj en sida

Vi tackar för samarbetet och önskar Er en fridfull jul och ett gott nytt år 2021!

Detta år stöder vi Luonto-Liitto:s skyddsarbete för Östersjön med en julkortsdonation på 500 €.