Välj en sida

Bild: Avloppsvattensystemen måste servas och skötas.

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt, inom Tavastfjärderns strandområde. Dessutom erbjuder man telefon- och e-post rådgivning till samtliga invånare och stugägare i västra Nyland.

Under sommaren 2021 har man som målsättning, att erbjuda kostnadsfria kartläggnings- och rådgivningsbesök till totalt 250 fastigheter inom Tavastfjärdens strandområde i Kyrkslätt. Detta möjliggörs av Kyrkslätts kommuns betydande finansiering till glesbygdens avloppsvattensrådgivningsprojekt. Rådgivningsområdena har valts ut tillsammans med Kyrkslätts kommun och känsliga grundvatten- och strandområden har tagits i beaktande då man planerat rådgivningsområdena. Rådgivningsverksamheten inleds i början av juli och man fortsätter ända fram till slutet av augusti.

Man närmar sig invånarna i de utvalda områdena per brev, där man erbjuder rådgivning. I samband med rådgivningarna kollar man tillsammans med invånarna avloppsvattensystemets nuvarande skick, samt gör en utvärdering av systemets förnyelsebehov samt råd gällande förbättrandet och skötseln av systemet.

”Avloppsvattenrådgivningen görs som under senaste år med beaktande av den rådande koronasituationen” berättar LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl.

”Rådgivningen på fastigheterna görs endast utomhus med beaktande av skyddsutrustning och skyddsavstånd och som alternativ till det fastighetsvisa rådgivningsbesöket erbjuder vi distansrådgivning vi videosamtal eller vanligt telefonsamtal”.

Samtliga fastighetsägare i västra Nyland har möjlighet, att utnyttja projektets telefon- och e-post rådgivning, då avloppsfrågorna är aktuella. Utrustningsnivån i sommarstugor kan variera kraftigt och rådgivarna utvärderar vattenanvändningen i fastighetens avloppsvattensystem samt vattenkvaliteten från fall till fall.  Dessutom har servicen och underhållet av systemet betydelse så att man uppnår och upprätthåller det önskade reningsresultatet.

”Största delen av avloppsvattensystemen kräver service och uppföljning. Sommaren är en lämplig tidpunkt att sätta fritidsbostädernas små och stora system i skick”, uppmanar Ståhl.

Man når avloppsvattenrådgivarna på numret 045 7750 7725 samt per e-post på adressen hajavesineuvonta@luvy.fi.

Avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller stora mängder näringsämnen, organiskt syreförbrukande ämnen samt tarmbakterier. Fosformängden i orenat avloppsvatten är över tusen gånger högre, och kväve över hundra gånger högre än i dikes-och sjövatten i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en stor betydelse för yt- och grundvattnens tillstånd.

I finansieringen av glesbygdens avloppsvattenprojekt deltar åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet sammanhänger med Västra Nylands kommuners glesbygdsavloppsvattenstrategi 2014-2021 och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993