Välj en sida

Bild: Även strömvattnen är vattendrag, på vilkas stränder otillräckliga avloppsvattensystem borde uppdateras innan 31.10.2019.

Avloppsvattensystemen på glesbygden borde uppfylla de lagstiftade reningskraven på strand- och grundvattenområden senast 31.10.2019.

Sakens utredning börjar med att granska fastighetens läge. Övergångsperioden är i kraft om byggnaden som producerar avloppsvatten är närmare än 100m från havets eller vattendragets (bl.a. sjö, å, bäck och damm) genomsnittliga vattennivå, eller befinner sig på ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning. Byggnader på dessa områden byggda innan 2004 borde uppfylla de lagstiftade grundreningskraven (80 % organiska ämnen, 70 % totalfosfor och 30 % totalkväve reduceras från belastningen) innan 31.10.2019. Finlands miljöcentral (SYKE) har skapat tjänster för att granska byggnaders läge. Vattenhanteringstolken granskar situationen utgående från adressen, och ger också förslag på de lämpligaste och mest ekonomiska hanteringssätten för avloppsvattnen. En skild karttjänst för områdena som berörs av övergångsperioden finns även tillgänglig.

Utöver läge, påverkar utrustningsnivån förnyelsebehovet på fastigheten. Ifall fastigheten har i användning en vattenfri toalett (t.ex. ett utedass), och ifall tvättvattnen som uppstår skapas ungefär i sådan mängd att man orkar bära dem, kan man tänka att avloppsvattenmängderna är så små att de inte orsakar förorening av miljön. Dessa avloppsvatten kan ledas även utan behandling kontrollerat i marken, till exempel i ett stenöga eller i en infiltreringsbrunn. Sådana objekt berörs inte av de lagstiftade reningskraven, och berörs därmed inte heller av övergångsperioden. Ifall fastigheten dock har annan vattenutrustning så som vattentoalett, dusch eller disk- eller tvättmaskin, bildas avloppsvattnen i sådan mängd att de bör renas på lämpligt sätt. I sådana fall är ledandet av vattnet i marken eller en behandling i slamavskiljare ett otillräckligt system, och bör effektiveras. Behandlingsalternativen för avloppsvattnen är många, och för varje fastighet hittas den lämpligaste lösningen tillsammans med en sakkunnig planerare.

I Västra-Nyland finns uppskattningsvis 5000–7000 fastigheter med förnyelsebehov som berörs av övergångsperioden. Som invånare på glesbygden lönar det sig inte att bli ensam med saken, utan fastighetens avloppsvattensituation kan granskas tillsammans med en avloppsvattenrådgivare. LINKKI-projektets rådgivare gör besök enda till oktober, och deras kontaktuppgifter hittas här. Det går även att träffa rådgivarna på olika sommarevenemang:

  • Jätevesi-ilta i Karislojos Seurojentalo 12.7. kl 18
  • Sammatin järvipäivät 10.8. i Sampaala kl 12–15
  • Kyrkslättdagarna 24.8. torgevenemang
  • Sjundeådagen 31.8.2019 Sjundeå svenska skolan kl: 10–14

Västra Nylands vatten och miljös glesbygdsavloppsvattenprojekt LINKKI, strävar till att främja avloppsvattenbehandlingen i glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras utöver av kommunerna även av Nylands NTM-central. Projektet sammanhänger med de Västnyländska kommunernas avloppsvattenstrategi 2014–2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och tilläggsuppgifter om projektet hittas på nätsidorna på adressen www.hajavesi.fi.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993