Välj en sida

Bild: En våtmark som kvarhåller lantbrukets belastning blev färdig i Lojo sommaren 2020.

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt har fyra nya vattenskyddsvåtmarker i Lojo, Vichtis och Högfors blivit klara under år 2020. Våtmarkerna anläggs för att uppehålla den gödande vattendragsbelastningen, som kommer från jord- och skogsbruksområdena samt från tätorterna avrinningsvatten.

Läs mera på finska