Välj en sida

Arbetet med att rädda Svartåns flodpärlmusslor fortsätter. Sophie von Julins stiftelse beviljade ett stipendium på 10 000 € åt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) för räddningsåtgärderna gällande flodpärlmusslan i Svartån. Finansieringen möjliggör en fortsättning på FRESHABIT LIFE IP-projektets arbete, som avslutades senaste höst. Bidraget, som Sophie von Julins stiftelse beviljade, kommer att användas för att med hjälp av dykning räkna de vuxna musslorna samt för vidare uppfödningen av små flodpärlmusslor och uppföljningen av dem.

Man har följt med antalet vuxna flodpärlmusslor, som finns kvar i Svartån, med några års intervaller. På basen av resultaten, minskar mängden musslor varje år med nästan 10 %.

Den senaste räkningen genom dykning i området för den huvudsakliga populationen i Åminnefors gjordes år 2019. Då uppskattade man antalet kvarvarande vuxna musslor till endast ca 850 st, då motsvarande siffra vid linjedykningsundersökningen år 2010, uppvisade ett antal på ca 2 000 individer i förekomsten vid Åminnefors.

Men musslor, som skall föra släktet vidare i det snabbt krympande beståndet av vuxna musslor, växer emellertid. I Svartån växer för tillfälle två nya årsklasser av flodpärlmussla till sig – de åren 2019 0ch 2022 födda små musslorna. Man håller dem tillsvidare i uppfödningslådor på åns botten, så att man kan följa med hur de klarar sig och hur de växer. En liten mängd yngel av flodpärlmussla växer också till sig i Jyväskylä universitets Konnevesi forskningsstation.

Läs mera om flodpärlmusslans räddningsaktioner och övriga åtgärder inom Laxfiskarna till Karisån- vattendragsvisionen:

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.