Välj en sida

Bild: Vid Lojo sjö-dagen ordnades också en småskalig fiskrökningsdemonstration.

Under den höstliga lördagen samlades ett femtiotal av närfisk intresserade personer – trots förmiddagens kortvariga ösregn. Programmet för Lojo fiskdag omfattade detta år utöver Pekka Ilmarinens utmärkta närfiskdelikatesser, även ett antal intressanta och inspirerande anföranden kring temat.

Talturer hölls av bl.a. Kari Kenttinen från Svartåns vattendrags fiskeområde, Timo Järvi från K-affären Lempola, Jere Jantunen från Lohjan ruokapalvelu, Suvi Malin från Maa- ja kotitalousnaiset, Västra Nylands vatten och miljö rf:s Sini Pöytäniemi samt fiskare Pekka Ilmarinen. Man lyfte bl.a. fram behovet av ny lokal företagsverksamhet och då speciellt företagens samverkan samt behovet att försöka skapa närfiskpodukter. Jere Jantunen föreslog bland annat, att man försöka skapa ett bränd genom en produkt med namnet Lojo-Braxen.  Speciellt med beaktande av storköken, borde man vid främjandet av försäljningen av produkterna beakta förutom hälsolagstiftningens krav även en tillräckligt stor tillgång, vilken kan säkerställas genom samarbete mellan företagarna.

Finländarnas fiskkonsumtion utgör endast en bråkdel av den köttmängd man äter. Av den fisk, som äts, är största delen importerad och även av den inhemska fisken, är en betydande del odlad. Fisk är hälsosam och ekologisk mat då den tillreds på rätt sätt samt en utmärkt närmatsprodukt. Såsom Suvi Malin sade så har dagens finländare också fjärmats från att hantera en hel färsk fisk och därför behövs projekt, som främjar användningen av närfisk även i fortsättningen.

Evenemanget arrangerades av Hola Lake-Uusimaa projektet och Västra Nylands vatten och miljö rf. Projektet finansieras av Ykkösakseli och projektet avslutas i slutet av detta år.  Inom projektet har man befrämjat användningen av närfisk t.ex. genom matlagningskurser och -evenemang, katskonstruktionstalkon samt genom att inleda utvecklandet av metoder vid insamling av fiskuppgifter speciellt i Hiidenvesi sjö. Dessutom har man inom projektet försökt främja rovfiskbestånden i Enäjärvi sjö i Vichtis samt gjort en utredning om ålen i Lojo sjön och Hiidensalmi. Resultaten rapporteras i slutet av året.

Tilläggsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
Projektchef
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106