Välj en sida

Bild: Nylands vattendragsrestaureringsnätverksprojekt samlar på ett nytt sätt Nylands vattenskyddsföreningar.

Under denna vår inleddes Nylands vattendragsrestaureringsnätverksprojekt, som på ett nytt sätt samlar Nylands vattenskyddsföreningar. Samtidigt fungerar det som en plattform för nätverken samt spridningen av goda tillvägagångssätt.

”Detta är ett unikt tillfälle för vattenskyddet i Nyland.  Tillsammans kan vi bättre än tidigare skydda våra värdefulla vattentillgångar samt sprida information om det långsiktiga arbete som vi gjort för våra rena vattendrag”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Inom Nylands vattenrestaureringsnätverksprojekt, som fortgår till sommaren 2022, utvecklar man informationsspridningen samt identifierar de olika temornas intressegrupper samt arrangerar evenemang för att knyta nätverk. Målsättningen med att bilda nätverk, är att främja områdets vattenskydd med hjälp av nya projekt och samarbete. Dessutom kan man ge råd och hjälpa minder aktörer, såsom skyddsföreningar, att förverkliga vattenskyddsåtgärder.

Projektet finansieras av Miljöministeriet och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Övriga deltagare är Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf, Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf, Nylands NTM-central och Tavastlands NTM-central.

Utöver de allmänna handlingarna bygger och förstärker de lokala föreningarna sina regionala nätverk samt förbättrar möjligheten att utveckla sin verksamhet.

LUVYs nya Vattnenskvalitet-applikation gör distributionen av vattendata ännu enklare

LUVY upprätthåller Vattnenskvalitet.fi-portalen (vattnenskvalitet.fi), som utvecklas vidare som en del av nätverksprojektet. LUVY har alldeles nyss publicerat en ny Vesientila-applikation för smarttelefoner. Med hjälp av den är det ännu lättare än tidigare att sprida vattenrelaterad information.

På Vattnenskvalitet -portalen hittar man information om vattendragen i västra Nyland gällande deras vattenkvalitet samt information om restaureringar. Uppgifterna är tillgängliga för alla intresserade.

Vattnenskvalitet -portalen uppdateras regelbundet med de färskaste forskningsdatat från de västnyländska vattendragen. På sidan finns utöver det mångsidiga kartmaterialet även av LUVYs sakkunniga skrivna berättelser om utförda vattendragsrestaureringar och underökningar samt riklig information om vattenskyddsrelaterade saker. På sidorna kan du bekanta dig med bland annat områdets vattentillgångar, vårdfiske, restaurering av rinnande vatten samt miljöskyddet inom jord- och skogsbruket.

På sidorna hittar man också vattenkvalitetsresultat (t.ex. näringsämnen, algmängder och syrehalter) direkt från provplatserna. Vesientila-applikationen kan gratis laddas ner från Google Play butiken samt direkt via webbsideportalen (www.vattnenskvalitet.fi).

”Genom applikationen ville vi göra informationen om vattnens tillstånd ännu mera tillgänglig. Vem som helst kan bekanta sig med situationen i det egna närvattendraget i portalen samt kolla vilka åtgärder som gjorts inom västra Nyland”, säger nätverksprojektets koordinator Katja Pellikka från LUVY.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragskunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452