Välj en sida

Västra Nylands miljökluster arrangerar årligen en speciellt till företagen riktad öppen aktualitetsdag gällande miljölagstiftningen. Detta års tema är naturvårdslagen och klimatlagen. 

Vid evenemganet förklaras vad man menar med de frivilliga kolmarknaderna, vad betyder en frivillig ekologisk kompensation och vilka förändringar medför klimatlagen för kommunerna och övriga aktörer. Evenemanget är gratis, men förutsätter att man anmäler sig på förhand. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Piritta Ekroth
Klusterin koordinaattori
piritta.ekroth@luvy.fi
045 7884 3210

Västra Nylands miljöklustrets medlemmar: Helsingin Metallipurkaus Oy, Ingå kommun, Lojo stad, Luksia, Västra Nylands vatten oh miljö rf (LUVY), Nordic Waterproofing Oy, Nordkalk Oyj Abp, Novago Oy, Redono Oy, Rosk’n Roll Oy Ab, Sappi Finland Operations Oy och Sjundeå kommun.

Företag, kommuner och sammanslutningar/utbildningsorganisationer kan ansluta sig som medlemmar i Västra Nylands miljökluster. Medlemsmötet besluter om godkännandet av medlemmar.