Välj en sida

Aquarius är en informationstidskrift (på finska) som ges ut av Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland och som behandlar aktuella  ärenden gällande vattenskyddet.  Temat för detta års nummer är klimatförändringen och dess inverkan på vattendragen.

I tidningen berättar man om bl.a. klimatförändringens inverkan på grundvattnet med grundvattenförekomsterna i Lojo och Vichtis som exempel samt om den stora fosforbelastningen via Sjundeå å under den milda vintern 2019.

Läs den nyaste tidningen:

Äldre nummer av tidskriften hittar du på Förbundet för Vattenskyddsförenarna i Finlands s hemsida: