Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhet fortsätter stark och projektverksamheten är livlig.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2020 hölls som ett distansmöte den 26.11. På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2021. Föreningens omsättning uppskattas till drygt 2,6 miljoner euro och i föreningen arbetar ca 25 anställda. Till styrelsen, som nya medlemmar, valdes för åren 2021–2023 följande personer:

Västra Nylands vatten och miljö rf, LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att befrämja vattenskyddet, miljöskyddet och miljöhälsan i västra Nyland.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738