Välj en sida

Bild: I rådgivning gås det nuvarande avloppssystemet och dess skick igenom och en bedömning som grundar sig på dagens krav ges.

Rådgivning erbjuds från juni till oktober på områden som är utvalda med kommunerna. Om du har funderingar kring avloppsfrågorna nås avloppsrådgivarna även via telefon eller e-post.

Övergångsperioden för förnyelse av otillräckliga avloppssystem på känsliga områden gick ut 31.10.2019. Behovet av opartisk avloppsrådgivning på glesbygden har dock inte tagit slut eftersom en stor del av systemen fortfarande kräver reparationer eller förnyelse. Avloppsrådgivningen i Västra Nyland fortsätter alltså även denna sommar och den riktas som tidigare år på områden som är känsliga för förorening, som grundvatten- och strandområden samt på tätt bebyggda områden. Rådgivningsområden har valts i samarbete med kommunerna. Områdets invånare blir kontaktade med brev där avgiftsfri rådgivning erbjuds. På rådgivningsbesöket gås nuläget gällande avloppsvattenhanteringen igenom med invånaren och en bedömning om systemets förnyelsebehov ges samt råd om förbättring och skötsel av systemet.

Avloppsrådgivningen görs denna sommar genom att beakta den rådande coronasituationen”, berättar Västra Nylands vatten och miljö rf:s projektkoordinator Virve Ståhl. ”Vi erbjuder rådgivning på de utvalda områdena med brev enligt de tidigare åren men nu ska emottagandet av rådgivningen kommas överens i förhand med avloppsrådgivaren. Alternativen för förverkligande av rådgivningen är besök på fastigheten endast i utomhusmiljö och genom att hålla fast vid skydd och avstånd, eller distansrådgivning med videosamtal eller vanligt telefonsamtal”, presenterar Ståhl. Rådgivning erbjuds i början av juni i sydvästra delarna av Högfors, i Porkala i Kyrkslätt samt Hunsas grundvattenområde i Lojo. Rådgivningssäsongen fortsätter till oktober-november och tidtabellerna för rådgivningen specificeras på Glesbygdens avloppsvattenprojektets hemsidor.

Utnyttja avloppsrådgivarnas avgiftsfria telefonrådgivning

Avloppsrådgivning på telefon och per e-post finns tillgängligt för alla fastighetsägare i Västra Nylands glesbygd. Det lönar sig att vara i kontakt om det finns funderingar om avloppsvattenhanteringen på stugan eller egnahemshuset”, påminner Ståhl. På hemsidorna finns kontaktuppgifter till rådgivarna för glesbygdens avloppsvattenprojekt. Regional avloppsvatteninformation finns på den förnyade Vesientila-hemsidan under restaurering av vattendrag. På sidan för avloppsvatten på glesbygden finns resultat från tidigare års karteringar på en informativ karta, och där finns även rådgivningsmaterial och nyttiga länkar.

Glesbygdens avloppsvattenprojekt i Västra Nyland är en fortsättning på LINKKI-projektet som fungerade under åren 2009–2019 och vars målsättning var att främja avloppsvattenhanteringen på glesbygden i samarbete med kommunerna. Avloppsvatten som bildas vid boende innehåller rikligt med näring, organiskt ämne som förbrukar syre och tarmbakterier. I orenat avloppsvatten finns över tusen gånger större koncentration fosfor och över hundra gånger större koncentration kväve i förhållande till vatten i diken eller sjöars naturliga tillstånd. Avloppsvatten från glesbygden kan lokalt ha en väldigt stor effekt på tillståndet i yt- och grundvatten. I finansieringen av glesbygdens avloppsvattenprojekt deltar områdets åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014-2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på projektets hemsidor.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993