Välj en sida

Nya Aquarius har utkommit! Aquarius är Förbunbdet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s informationstidning och i den behandlas aktuella ärenden inom vattenskyddet. Temat för årets nummer är de regionala vattenskyddsföreningarna som kännare av vattennaturen.

Läs den nya tidningen (på finska) >>

Äldre nummer av tidningen hittas på Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s hemsidor >>