Valitse sivu

Raportti 818/2019

Hormajärven vesistökunnostusten vaikutusten seuranta ja arviointi -hankkeessa seurattiin vuonna 2019 Hormajärven länsisyvänteen ja itäisen Hiidenlahden syvänteen veden laatua. Lisäksi seurattiin Koivulan kosteikosta lähtevän veden laatua ja tutkittiin järven pohjaeläimiä varsinaisten syvännealueiden ulkopuolelta, mutta kuitenkin litoraalivyöhykettä selvästi syvemmältä. Tällä pohjaeläintutkimuksella halutiin selvittää järven pohjaeläinten yleistä nykytilaa.
Vuonna 2018 järvelle oli laadittu kunnostussuunnitelma, jonka toimenpiteitä vuonna 2019 lähdettiin toteuttamaan.

Hormajärven länsisyvännettä on hapetettu kymmenen vuotta. Kunnostussuunnitelman tuloksena todettiin, että hapetuksen hyöty on vähäinen koko järven kannalta. Lisäksi suunnitelmassa ehdotettiin hapetuksessa pidettäväksi taukoja tulevina vuosina. Vuonna 2019 tutkittiin hapetuksen keskeyttämisen vaikutuksia veden laadulle.

Hapettimet olivat pois päältä kesällä 2019. Syvänteen alusveden happipitoisuus väheni kesän mittaan erittäin pieneksi ja hapettimet laitettiin uudestaan päälle elokuun lopussa 1,5 kuukaudeksi. Länsisyvänteen alusveden fosforipitoisuus kasvoi kesän mittaan, mutta tällä ei ollut vaikutusta pintaveden fosforipitoisuuteen. Koko vesimassan fosforimäärä ei myöskään poikennut aikai-semmista vuosista, kun hapetus on ollut koko kesäkauden päällä. Levien määrä oli koko kesän hyvin pieni.

Koivulan kosteikosta saatiin vähäsateisen kesän takia haettua näytteet vain kaksi kertaa. Ravinnepitoisuudet eivät oleellisesti poikenneet Koivulanpuron aikaisemmasta ravinnetasosta.

Hormajärven pohjaeläimistössä esiintyi yhteensä 19 pohjaeläintaksonia. Tulokset vahvistivat arviota Hormajärven tyydyttävästä tilasta ja lievästä rehevyydestä. Syvimmillä alueilla ajoittaiset happikadot voivat karsia voimakkaasti pohjaeläimistöä.