Valitse sivu

Julkaisu 61/1996

Länsi-Suomen vesioikeus on päätöksellään 83/1987/2, 22.12.1988 vahvistanut Hangon ja Vironlahdella olevan valtakunnan-rajan välisen uittosäännön. Uittosäännön 7 §:ssä säädettiin, että kunnossapitäjän on tarkkailtava pudotus-, varasto- ja kuormantekopaikkojen käytön vaikutuksia vesiin vesi- ja ympäristöhallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti ja että kalataloudellisia vaikutuksia on tarkkailtava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Enso-Gutzeit Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja Tehdaspuu Oy pyysivät vesioikeuteen 13.10.1993 saapuneella hakemuksella, että vesioikeus poistaisi ja kumoaisi uittosäännössä määrätyn tarkkai­luvelvoitteen. Perusteluna oli, että uitto on kyseisellä uittoväylällä lakannut.

Länsi-Suomen vesioikeus hylkäsi päätöksellään 26/1994/3, 28.4.1994 hakijoiden pyynnön tarkkailuvelvoitteen poistamiseksi uittosäännöstä. Vesiylioikeus päätti 24.11.1994 päätöksellään nro 231/1994, ettei vesioikeuden päätöstä muuteta.

Tarkkailu tehtiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatiman tarkkailuohjelman (17.3.1995) mukaisesti. Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyi tarkkailuohjelman kirjeellään 2.10.1995.

Projektin johtajana toimi biologi Ralf Holmberg. Pohjaeläinmäärityksistä vastasi FK Aarno Mettinen ja näytteenotoista kenttämestari Arto Muttilainen. Pohjakartoituksesta sukeltamalla vastasi kokonaisuudessaan Alleco Ky ja pohjasedimenttien kemialliset analyysit teki Oy Vesi­ Hydro Ab ja Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus.