Valitse sivu

Julkaisu 60/1996

Metsä-Serla Paperi ja Kartonki Oy:n Kirkniemen paperitehdas saa Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten (nro 91/1994/1, 11.11.1994 ja nro 22/1995/1, 10.5.1995) ja Vesiylioikeuden päätöksen (29/1996, 23.2.1996) mukaan johtaa puhdistetut jätevetensä Lohjanjärven eteläosassa olevan Hållsnäsfjärdenin Osunniemenlahteen. Hållsnäsfjärdenin hapetusta koskevan lupaehdon mukaan luvan saajan on jatkettava vuonna 1986 aloitet­tua hapetusta lahden pohjoisosassa ja lisäksi sijoitettava vastaavat hapetuslaitteet jätevesien purkualueen pohjoispuolelle Ahtialansalmeen ja purkualueen eteläpuolelle Kyrköfjärdenin molempiin syvänteisiin. Hapetus on tehtävä Uudenmaan ympäristökes­kuksen hyväksymällä tavalla.

Hållsnäsfjärdenin pohjoisosan syvänteessä (kuvissa 1 ja 2 piste 29) kesällä 1986 aloitettu hapetus on jatkunut keskeytyksettä. Vesi-Eko Oy asensi Mixox-tyyppiset hapetuslaitteet Ahtialansalmen (piste 50) ja Kyrköfjärdenin (291) syvänteeseen helmikuussa 1995 ja Kyrköfjärdenin eteläisimpään syvänteeseen (35) kesäkuussa 1995. Mixox-menetelmässä johdetaan hapekasta päällysvettä alusveteen niin, että veden kerrostuneisuus säilyy.

Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyi hapetuksen seurantaan laaditun tarkkailuohjel­man 22.5.1995 (kirje nro 0195Y0129-113). Tarkkailututkimuksen on toteuttanut Länsi­ Uudenmaan vesi ja ympäristö ry niin, että maastotöistä on vastannut kenttämestari Arto Muttilainen, vesianalyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio ja tulosten käsittelystä sekä raportoinnista vesistötutkija Eeva Ranta.