Valitse sivu

Julkaisu 242/2013

Yhteistarkkailu perustuu Lohjanjärven pistekuormittajien osalta kuormittajien ympäristölupiin ja Lohjan kaupungin osalta myös kunnan lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristönsä tilaa. Tavoitteena on hankkia aineistoa, jota käytetään selvitettäessä vesistöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vaikutuksia, vaikutusalueen laajuutta ja haittojen vähentämiseksi suoritettujen toimenpiteiden riittävyyttä. Yhteistarkkailututkimus toteutetaan valvontaviranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) hyväksymän ohjelman mukaisesti.