Välj en sida

Västra Nylands HOLA Lake II

Västra Nylands HOLA Lake II

Västra Nylands HOLA Lake II –projektet är ett internationellt samarbetsprojekt gällande  en heltäckande vård av sjöar. Målsättningen är att stärka de lokala aktörernas deltagande i sjörestaureringar, stöda användningen av inhemsk fisk samt att stärka områdenas livskraft och dragningskraft. Åtgärder utförs i Enäjärvi sjö i Vichtis samt i Hiidenvesi sjö. Dessa båda sjöar lider av övergödning och de kräver ett långsiktigt vård- och restaureringsarbete.

LUVY koordinerar projektet och under projekttiden arrangeras olika talkoevenemang, man distribuerar information samt främjar ett effektivare utnyttjande av vårdfiskefångsterna.

Målsättningarna: Utvecklandet av sakkännedomen när det gäller vården av fiskevatten samt spridande av information, en ökad nyttoanvändning av mörtfisk, utvecklandet av en inkluderande uppföljning av främmande- och rovfiskbeståndet, samt att få med lokala aktörer och invånarna i vården av vattnen och fiskbestånden samt ett utökande av det internationella samarbetet.

Tidtabell: 2022–2024

Finansiering: 176 950 € av vilken EU:s finansieringsandel är 66 887 €

Projektkumpaner: I Finland Päijät-Hämeen Vesijärvistiftelsens HOLA Lake II -projekt och Pyhäjärvi-institutets HOLA Lake II -projekt samt i Sverige Osby kommun Leader-projektet. Dessutom lokala aktörer. Samtliga projektkumpaner har ett eget lokalt projekt. Som ett samarbete mellan projekten arrangerar man bl.a. workshoppar gällande vattenvårdens olika ämnesområden samt samlar in de olika resultateten. Mera om det internationella samarbetet på projektets engelskspråkiga sidor.

HOLA Lake II-projektet har erhållit en finansiering på  159 255,00 € från Ykkösakseli ry Leader-verksamhetsgruppen från programmet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Dessutom finansieras projektet av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppi via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvision. Avtalsfinansiärer i Hiidenvesi restaureringsprojektet är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Läs mera på finska >>

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Siuntionjoki 2030
Vichtis vattendragsdagar 12.11.2022 

Vichtis vattendragsdagar 12.11.2022 

Välkommen att lyssna, diskutera och bilda nätverk på Vichtis vattendragsdagar inom temat vårdfiske efter en paus på tre år lördagen den 12.11.2022 kl. 9.30-14. Evenemanget ordnas i Vichtis kommunhus (Asemantie 30, 03100 Nummela). 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet