Välj en sida

Vi värdesätter LUVY som en samlande kraft inom områdets vattenskydd

Sappi Kirkniemis pappersfabrik i Lojo vid södra Finlands största sjö använder vatten på ett ansvarsfullt sätt, minimerar sina vattendragseffekter och har rentav fått erkänsla för det. Samarbetet med LUVY har fortgått i 45 år. Man kan inte tillverka papper utan vatten...

Det räcker inte med att enbart tillståndsgränserna uppnås

LUVY har skött belastningskontrollerna av Vihdin Vesi:s reningsverk dvs. Nummela reningsverk och kyrkobyns reningsverk redan under flera årtionden. Reningsverkens effekt är hög och det är samtidigt en källa till stolthet för förutom vattentjänstverket även för...

En omfattande uppföljning av vattendragen genom samarbete

Tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf följer Nylands NTM-central med tillståndet i vattendragen och kartlägger mera omfattande helheter. Då det är fråga om skyddet av våra gemensamma vatten, startar allting från en systematisk uppföljning. NTM-centralen...
Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

I Kyrkslätts uppföljningsprogram gällande ytvattnen, ingår 21 sjöar samt havsområdet. Inom ramen för programmet följer man med tillståndet i sjöar och hav med provtagningar det vill säga: belastningen, algsituationen och vattnets kvalitet. Föreningen...
Ett litet, men effektivt reningsverk

Ett litet, men effektivt reningsverk

Även ett litet reningsverk kan vara effektivt och fungerande bara skötseln och kontrollen av anläggningen är i skick. Kyrkslätts Vattens Vols avloppsvattensreningsverk sköts och kontrolleras i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)....
Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

Kontrollen av Lojos grundvatten har förenats till en lösning som betjänar 16 operatorer. Ett förebyggande grundvattenskydd är en gemensam sak och resurs. Genom grundvattnens samkontroll får man en bättre helhetsbild av grundvattnets skick och mängd än genom enskilda...