Valitse sivu

Julkaisu 88/1999

Metsä-Serla Oy:n Kirkniemen paperitehdas saa Länsi-Suomen vesioikeuden päätös­ten nro 91/1994/1, 11.11.1994 ja nro 22/1995/1, 10.5.1995 sekä Vesiylioikeuden päätöksen nro 29/1996, 23.2.1996 mukaan johtaa käsitellyt jätevetensä Lohjanjärven eteläosassa olevan Hållsnäsfjärdenin Osuniemenlahteen. Lupaehtoihin kuuluu Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin hapetus yhteensä neljällä syvänteellä. Hapetus ja sen vaikutusten tarkkailu on tehtävä Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Hållsnäsfjärdenin pohjoisosan syvänteessä kesällä 1986 aloitettu hapetus on jatkunut keskeytyksettä. Ahtialansalmen syvänteeseen ja Kyrköfjärdenin Kyrkön syväntee­seen asennettiin hapettimet helmikuussa 1995 ja eteläisempään syvänteeseen kesä­kuussa 1995. Laitteet ovat Mixox-hapettimia, joiden toimintaperiaatteena on johtaa hapellista päällysvettä pohjalle niin, että lämpötilakerrostuneisuus säilyy.

Kyrköfjärdenin syvänteiden hapettimien toiminnassa oli aluksi häiriöitä tai ne olivat kokonaan pysähdyksissä kesästä 1995 alkaen. Hapettimet käynnistettiin uudelleen alkutalvesta 1997. Laitteiden valvontaa tehostettiin mm. asentamalla hälytysjärjes­telmä virtakatkojen eliminoimiseksi.

Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymän ohjelman mukaisen hapetuksen vesis­tövaikutustutkimuksen vuonna 1998 on toteuttanut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympä­ristö ry niin, että maastotöistä on vastannut kenttämestari Arto Muttilainen, tulosten käsittelystä ja raportoinnista vesistötutkija Eeva Ranta ja vesianalyyseistä Länsi­ Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio nro T147.