Valitse sivu

Julkaisu 87/1999

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien vesistötarkkailu on vuodesta 1987 alkaen suoritet­tu Hangon kaupungin ja aluetta kuormittavien teollisuuslaitosten yhteistarkkailuna. Tark­kailu perustuu vesioikeuden mukaisiin velvoitteisiin (taulukko 1). Tarkkailuohjelman on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 30.5.1997 ja Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt ohjelman 13.6.1997 kirjeellään Dnro 0196Y0285-103.

Vuonna 1997 vuorossa oli neljän vuoden välein toteutettava laajempi biologinen tutkimus, johon kuuluu jokavuotisten vesinäytteiden lisäksi laaja pohjaeläintutkimus sekä vesikas­villisuustutkimus. Tarkkailun tehtävänjohtajana on ollut biologi Ralf Holmberg, joka myös on laatinut tämän yhteenvetoraportin. Kuormitusosuuden on laatinut puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen. Pohjaeläintutkimuk­sen on tehnyt pohjaeläintutkija Aarno Mettinen ja tutkimuksen täydelliset tulokset on ra­portoitu erillisessä julkaisussa (Mettinen 1999).