Valitse sivu

Julkaisu 63/1997

Nummi-Pusulan kunnan alueella olevien vesistöjen veden laatua on seurattu osin vesiviranomaisen osin kunnan itsensä toimesta 1960-luvulta lähtien. Tutkimuksista valmistui yhteenveto vuonna 1992 (Ranta 1992), jonka pohjalta kunta päätti jatkaa vesistöjensä seurantaa ja teetti pintavesien veden laadun seurantaohjelman vuosille 1994-1996.

Vuosina 1994-1996 tutkittiin yhteensä 28 järveä, joista 4 (Kovelanjärvi, Pitkäjärvi 2 havaintopistettä, Pusulanjärvi ja Valkerpyy) oli mukana vuosittain. Järvistä otettiin näytteet kaksi kertaa vuodessa, lopputalvella ja loppukesällä. Työn teki Länsi-Uuden­maan vesi ja ympäristö ry niin, että näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilai­nen, vesianalyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio ja tulosten raportoinnista vesistötutkija Eeva Ranta.

Tässä raportissa on esitetty yhteenveto vuosien 1994-1996 vedenlaatutuloksista.