Valitse sivu

Julkaisu 58/1996

Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 32/1993/1 6.5.993 ja vesiylioikeuden päätöksen nro 243/1993 26.11.1993 mukaisesti Karkkilan kaupunki saa tietyin ehdoin johtaa puhdistettuja jätevesiään Vanjokeen. Lupaehdon nro 9 mukaan luvansaajan on tarkkailtava puhdistamon toimintaa sekä jätevesien määrää, laatua ja vaikutusta vesis­töön sekä kalastoon ja kalastukseen.

Kalataloudellista tarkkailua on Vanjoella tehty viranomaisen hyväksymien ohjelmien mukaisesti vuodesta 1985, viimeksi vuonna 1992 (Ranta, Muttilainen ja Sundström 1993). Nykyisen tarkkailuohjelman on hyväksynyt Uudenmaan maaseutuelinkeinopiirin kalatalousyksikkö (ent. Uudenmaan kalastuspiiri) kirjeellään 180/71 UuK 5.4.1991. Ohjelmaan kuuluu koekalastus ja kalastustiedustelu.

Vuoden 1995 tarkkailututkimuksen tekemiseen osallistuivat kalavedenhoitajat Asko Kiiskinen ja Jorma Pennanen (koekalastukset), kenttämestari Arto Muttilainen (koekalastustulosten alustava käsittely, kalojen iänmääritys), kalavedenhoitaja Harri Aalto (tulosten tallennus ATK:lle) ja vesistötutkija Eeva Ranta (tulosten ATK-käsittely ja teksti).