Valitse sivu

Julkaisu 34/1994

Lohjanjärven yhteistarkkailu toteutettiin vuonna 1993 ohjelman mukaisesti. Sää- ja virtaama­olosuhteiltaan jakso poikkesi jälleen ns. normaalivuodesta: alkuvuosi oli huomattavasti tavallista lauhempi ja paikoin myös sateisempi. Erityisesti Väänteenjoessa alkuvuoden virtaamat olivat selvästi normaalia suuremmat.

Lohjanjärveen pistemäisesti johdettavista jätevesistä yli 99 % on peräisin neljän suurimman kuormittajan puhdistamoilta. Lohjan Pitkäniemi Oy:n ja Lohjan Paperi Oy:n käsitellyt vedet johdetaan järven itäosaan Aurlahteen. Metsä-Serla Paperi ja Kartonki Oy:n Kirkniemen tehtaan ja Lohjan kunnan Peltoniemen puhdistamon käsitellyt vedet puolestaan johdetaan järven eteläosaan Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueelle.

Vuoden 1993 aikana suurin osa järven pistemäisestä typpikuormituksesta oli peräisin Pitkäniemi Oy:n jätevesistä, fosforikuormituksesta suurin osa tuli Metsä-Serla Paperi ja Kartonki Oy:n jätevesistä ja BHK7-kuormituksesta valtaosa oli peräisin Lohjan Paperi Oy:n jätevesistä.

Vuoden 1993 yhteistarkkailututkimusten mukaan Lohjanjärven veden laatu vaihtelee alueittain: suurten selkäalueiden tila on hyvä, osittain edelleen paranemassa. Rehevien lahtialueiden veden laatu on ajoittain huono ja osittain edelleen huononemassa. Pistekuormituksen osuuden jatkuvasti pienentyessä siirtyy suurin vastuu Lohjanjärven ravinnekuormituksesta valuma­-alueelta tulevalle hajakuormitukselle ja järven sedimenttiin varastoituneiden ravinteiden aiheuttamalle ”sisäiselle kuormitukselle”. Erityisesti Väänteenjoen kautta tulevan ravinnekuormi­tuksen merkitys järven ravinnetaseen kannalta on ilmeisesti kasvamassa.