Valitse sivu

Julkaisu 33/1993

Selvitys Länsi-Uudenmaan kaatopaikkojen nykytilasta aloitettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n jätehuoltojaoston toimeksian­nosta. Kun jätehuoltoyhtiö perustettiin sovittiin samalla, että yhtiö on jatkossa tämänkaltaisten selvitysten toimeksiantajana.

Selvityksestä valmistui luonnos 27.4.1993. Luonnos on ollut komment­tikierroksella kunnissa ja eräillä valtion viranomaisilla.

Toivomme, että tämän selvityksen sekä uuden, tulossa olevan jätelain pohjalta kunnat tekevät oikeaaikaiset päätökset kaatopaikkojensa nykyisenkaltaisen toiminnan mahdollisesta lopettamisesta. Suljettavia kaatopaikkoja voidaan jatkossa käyttää muihin jätehuollon tarkoituk­siin. Esimerkkeinä mainittakoon ylijäämämaiden läjitys, lietteiden kompostointi, jätteiden siirtokuormaus, jätteiden hyötykäyttö tai ongel­majätteiden vastaanotto.

Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että Vihdin Koivissillan ja Lohjan aseman kaatopaikat siirtyvät Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallintaan ja olisivat myös muiden Länsi-Uudenmaan kuntien käytet­tävissä alkuvuodesta 1994. Karjaan kaatopaikan kohtalo on vielä avoin.