Valitse sivu

Julkaisu 32/1993

Vanjoen kalataloudellinen tarkkailututkimus tehtiin pääosin vuonna 1992, kalastustiedus­telu tehtiin alkuvuodesta 1993. Tutkimusalueena oli Vanjoki välillä Pyhäjärvi-Hiidenvesi. Menetelminä käytettiin koekalastuksia ja kalastustiedustelua.

Vanjoen veden laatu on heti Pyhäjärven alapuolella hyvä, mutta heikkenee merkittävästi jokea alaspäin mentäessä. Heikkeneminen näkyy erityisesti ravinne-, kiintoaine- ja bakteeripitoisuuksien kasvuna ja kohoavana biokemiallisen hapen kulutuksena. Joen valuma-alueella on runsaasti hajakuormitusta aiheuttavaa peltoviljelyä. Pistemäinen kuormitus tulee Karkkilan kaupungin jätevesipuhdistamolta.

Myös pohjaeläimistö köyhtyy selvästi alavirtaan päin siirryttäessä. Yksilömäärien ja kalojen ravintoeläinvalikoiman perusteella Vanjoki on purotaimenjokena tyydyttävä yläjuoksulla ja välttävä tai heikko alajuoksulla.

Koekalastusten ja kalastustiedustelujen perusteella Pyhäjärven alapuolisessa Vanjoessa elää yhteensä 21 kalalajia. Sähkökalastuksissa valtalajeina olivat kivisimppu ja särki, kalastustiedustelun vastauksissa ahven ja särki.

Taimentiheydet putosivat sähkökalastuksissa jonkin verran vuodesta 1989. Kalastus­tiedustelun mukaan taimen on joen neljänneksi runsain saaliskala. Lajin esiintymien näinkin runsaana on seurausta systemaattisesta istutustoiminnasta, josta suurin osa on tehty Karkkilan kaupungin jätevesien laskulupaan liittyvänä velvoitteena.

Kalastustiedustelun perusteella suosituimmat kalastuskuukaudet Vanjoella ovat touko­-elokuu ja suosituimmat pyyntivälineet perhokalastusvälineet, uistinpyydykset ja onget. Saalis kalastanutta ruokakuntaa kohden oli 37.7 kg.

Suurimpia kalastusta haittaavia tekijöitä Vanjoella ovat alamittaisten istutuskalojen onginta koskiosuuksilla, vesikasvillisuuden lisääntyminen, kalojen makuvirheet ja rantojen roskaisuus.