Valitse sivu

Julkaisu 296/2019

LINKKI 2019 -hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 641 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 1 279 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä ylitti 8 800 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli kymmenes laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista yhteenvedot, jotka julkaistiin aluekorttialuekartalla. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Vuonna 2019 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli kiireinen. Haja-asutusalueiden kiinteistönomistajat olivat selkeästi heränneet siihen, että siirtymäaika loppuu tänä vuonna. Neuvontapuheluita tuli kolminkertainen määrä aikaisempaan nähden. Monet kysyivät ohjeita uudistamisen kanssa etenemiseen ja hyvinkin spesifejä kysymyksiä jäteveden käsittelyyn liittyen. Joillekin kiinteistönomistajille oli vielä epäselvää, sijaitseeko heidän kiinteistönsä herkällä alueella. Siirtymäajan loppumisen lähestyessä aikataulusta poikkeamisesta kysyttiin myös usein. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. pyyntökäyntejä, kysyttiin jonkun verran, mutta niiden kysyntä oli yllättävän vähäistä.

Kartoitustyön perusteella voidaan arvioida, että Länsi-Uudellamaalla uudistamistarpeessa on noin kolmasosa jätevesijärjestelmistä. Kerätyn tiedon hyödyntäminen yhdistettynä uudistamistarpeessa olevien kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttaisi jätevesiuudistuksen toteutumista. Siirtymäajan loppumisen johdosta neuvonta ja valvonta jäävät yhä enemmän kuntien vastuulle. Tämä työ vaatii resursseja, joita olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä kohdentaa herkkien alueiden uudistamistarpeessa oleville kiinteistöille. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti tietotaidon hankkimista tai ylläpitämistä erilaisten koulutusten muodossa.