Valitse sivu

Julkaisu 28/1993

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien vesistötarkkailu on vuodesta 1987 alkaen suoritettu Hangon kaupungin ja aluetta kuormittavien teollisuuslaitosten yhteistarkkailuna. Tarkkailu perustuu vesioikeuden mukaisiin velvoitteisiin (taulukko 1). Tarkkailuohjelman on laatinut Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry ja sen on hyväksynyt 16.3.1987 Vesi- ja ympäristö­hallitus (kirje no 650/500 VYH 1987). Ohjelmaan on tehtymyöhemmin hallitus eräitä pieniä muutoksia, jotka Vesi- ja ympäristöhallitus­ on hyväksynyt. Viimeisin muutosehdotus on tehty 9.10.1991 koskien kalankasvatuslaitoksen tarkkailun lopettamista, Hangö Forell Kb:n toiminnan loppumisen johdosta. Kalan­kasvatus jatkuu kuitenkin uuden yhtiön toimesta (Hangö Lax Ab) mutta vuonna 1992 laitoksen vaikutuksia vesistöön ei seurattu. Vuodesta 1993 kalankasvatuksen velvoitetarkkailua tullaan ilmeisesti hoitamaan erillisen ohjelman mukaan. Ohjelmaehdotus on helmikuussa 1993 lähetetty viranomaisille hyväksyttäväksi.

Vuonna 1992 seurattiin Hangon uuden junalauttasataman rakenta­misen vaikutuksia vesistöön erillisen ohjelman mukaisesti. Tarkkailun tähän mennessä saatuja tuloksia käsitellään tässä yhteydessä hyvin lyhyesti. Rakennushankkeen vaikutusta vesis­töön pohditaan perusteellisemmin erillisessä loppuraportissa töiden päätyttyä.