Valitse sivu

Julkaisu 273/2017

Pikkalanlahden yhteistarkkailu perustuu Pikkalanlahden pistekuormittajien tarkkailuvelvoitteisiin. Pickala Golf oli vuonna 2016 mukana Pikkalanlahden yhteistarkkailussa vapaaehtoisena. Pikkalanlahden yhteistarkkailua suorittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Vuonna 2016 Pikkalanlahteen tuli pistemäistä kuormitusta Prysmian Finland Oy:n, Oy Lival Ab, Nordic Aluminiumin ja Suomen Sokeri Oy:n puhdistamoilta. Puhdistamoilta vesistöön johdettu fosforikuormitus oli 0,4 kg/d, typenkuormitus 9,9 kg/d ja pistemäinen biologisen hapen kulutuksen kuormitus oli 21,4 kg/d.

Pikkalanlahden pistekuormitus oli vähäistä Pikkalanjoen kautta tulevaan kuormitukseen verrattuna. Laskennallisesti Pikkalanjoen osuus Pikkalanlahteen päätyvästä kuormituksesta oli vuonna 2016 98–99 %. Pikkalanjoen vaikutus näkyi selvästi Pikkalanlahden veden laadussa etenkin kevättulvien aikaan. Sulamavesien mukana Pikkalanlahteen tuli hyvin sameaa ja ravinnepitoista vettä. Sameus vähentyi Pikkalanselälle mentäessä.

Kasvukauden keskimääräisten klorofyllipitoisuuksien perusteella Pikkalanlahti ilmensi vähäistä ja kohtalaista rehevyyttä vuonna 2016. Vesi oli rehevintä elokuun alkupuolella ja syyskuussa. Pikkalanlahdella vesi oli elokuun alussa lämpötilojen perusteella poikkeuksellisen hyvin sekoittunutta 13 metriin saakka. Epävakaa sää piti levän hajallaan vesipatsaassa. Veden hygieeninen laatu oli E. coli -bakteerimäärän perusteella hyvä. E. coli bakteereja esiintyi pieniä määriä.