Valitse sivu

Julkaisu 24/2022
Virve Ståhl, Kirsi Mansilla, Erkka Laitinen, Katja Pellikka

VALUME – Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla -hanke keskittyi maa- ja metsätalousalueiden vesienhallintaan. Tavoitteena oli kehittää valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Hankkeessa suunniteltiin ja toteuttelutettiin erilaisia kunnostustoimenpiteitä kolmessa pilottikohteessa. Nämä kohteet valittiin valuma-alueiden perusteella, joilla on niin metsää kuin peltojakin.

Hankkeella oli kolme pilottikohdetta: Vihdin Maasojalla toteutettiin kosteikko ja kaksitasouoma. Vihdin Iso Myllylammelle suunniteltiin ja toteutettiin vesienhallintarakenteita metsäisen valuma-alueen näkökulmat huomioon ottaen. Rakenteissa testataan puumateriaalien tehoa humuskuormituksen vähentämisessä. Kirkkonummen Alhonsuolle tehtiin vesienhallintasuunnitelma sekä suunniteltiin vesiensuojelurakenteita. Kaikille pilottikohteille tehtiin valuma-aluetarkastelut.

Käytännön kunnostustoimien lisäksi hankkeessa vahvistettiin verkostoyhteistyötä sekä toimijoiden välistä viestintää mm. osallistumalla pellonpiennartilaisuuksiin, järjestämällä kosteikkoretki ja toteuttamalla infomateriaalia kaksitasouomista. Valittujen pilottikohteiden lisäksi osallistuttiin Siuntion Risupakanjoen Kahvimaan luhtakosteikon rakentamiskustannuksiin.

VALUME-hankkeessa sähköistettiin kosteikon hoito- ja seurantalomake sekä luotiin tietokanta tiedon keräämistä varten. Kerättyjä tietoja voi tarkastella tietokannan kautta sekä paikkatieto-ohjelmassa.