Valitse sivu

Julkaisu 201/2010

Hiidenvesi on Etelä-Suomen toiseksi suurin järvi. Sen tilaa seurataan kuormittajien yhteistarkkailuna. Tarkkailuun osallistuivat vuonna 2009 pistekuormittajista Karkkilan vesihuoltolaitos, Vihdin vesihuoltolaitos, Hopeaniemen kuntoutumiskeskus ja kylpylä, Hiidenpirtti ja Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos. Vapaaehtoisina tarkkailuun osallistuvat Componenta Karkkila Oy, HSY Vesi, Vihdin kunnan ympäristönsuojelu ja Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelu.

Hiidenveden kokonaiskuormituksesta suurin osa on peräisin hajakuormituksesta, joka tulee pääasiassa järveen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen kautta. Vuonna 2009 jokien tuoma ravinnekuormitus väheni edellisvuodesta pienempien virtaamien vuoksi. Eniten kuormitusta aiheutuu peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoutumasta. Pistemäisen fosforikuormituksen osuus koko Hiidenveden ravinnekuormituksesta on nykyään muutaman prosentin luokkaa. 99 % pistekuormituksesta tulee Karkkilan ja Vihdin Kirkonkylän yhdyskuntapuhdistamoilta. Puhdistamot kuitenkin toimivat hyvin: sekä pistemäinen fosforikuormitus että typpikuormitus olivat vuonna 2009 alimmillaan 20 vuoteen.

Ravinteiden kokonaiskuormitus kuitenkin ylittää luontaisesti savisamean Hiidenveden sietokyvyn: liiallisen kuormituksen aiheuttamia haittoja, mm. leväkukintoja havaitaan vuosittain. Rehevimmät alueet ovat Kirkkojärvi ja Mustionselkä, veden laatu paranee mentäessä kohti suurempia selkäalueita Nummelanselkää ja Kiihkelyksenselkää. Viimeisten vuosien a-klorofyllipitoisuuksien perusteella näyttäisi siltä, että rehevyys veden laadultaan parhaimmalla Kiihkelyksenselällä olisi vähenemässä.

Hiidenveteen päätyvän hajakuormituksen vähentäminen on valtava ja vaikea haaste. Asiaan on tartuttu Hiidenveden kunnostushankkeen avulla; hankkeen toimenpiteiden painopiste on jo muutaman vuoden ajan ollut valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämisessä.