Valitse sivu

Julkaisu 1/2020

Karkkilan kaupunki tilasi vuonna 2019 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä pintavesien yhteenvetoraportin ja seurantaohjelman päivityksen. Tähän raporttiin on koottu viimeisten kymmenen vuoden aikana kerätyt tutkimustiedot Karkkilan järvistä ja lammista.

Vastaava edellinen yhteenveto julkaistiin vuonna 2008. Tuolloin kootuista 60 järvestä useita ei ollut tutkittu lainkaan, ja monia pieniä oli saatettua tutkia vain kerran talvikaudella. Vuonna 2008 laadittu seurantaohjelma on kuluneiden kymmenen vuoden aikana toteutunut hyvin, sillä vain yksi lampi oli jäänyt suunnitelmasta poiketen tutkimatta. Tätä yhteenvetoa hyödynnetään koottaessa uutta seurantaohjelmaa Karkkilan vesille.

Useat Karkkilan järvistä ja lammista ovat verrattain pieniä pinta-alaltaan, ja niiden valuma-alue koostuu pääosin kallioista ja soista. Monet pienet järvet ja lammet ovat hyvin lähellä luontaista tilaansa, eivätkä ihmistoiminnan vaikutukset näy merkittävästi niiden vedenlaadussa. Järveä ympäröivien soiden tai metsien ojitus voi kuitenkin vaikuttaa huomattavasti vedenlaatuun.

Vaikka suurin osa Karkkilan järvistä on pinta-alaltaan pieniä, on niiden syvyysvaihtelu suurta. Jotkut pienistä järvistä ovat hyvin syviä ja toisaalta alueelta löytyy myös suurempia järviä, jotka ovat kuitenkin hyvin matalia. Monissa järvissä havaittiin lämpötilakerrostuneisuuden aiheuttamaa happivajetta pohjalla, mutta kaikissa ei kuitenkaan havaittu sisäistä kuormitusta. Onkin hyvin järvikohtaista, seuraako pohjan hapettomuudesta sisäistä kuormitusta vai ei.

Karkkilan enemmän tutkittujen järvien perustila on jo tiedossa. Näiden järvien tutkimusta voisi jatkossa täydentää biologisilla selvityksillä, kuten kasvi- tai eläinplanktontutkimuksilla tai vesikasvikartoituksilla. Biologisilla tutkimuksilla saadaan moniulotteisempi kuva järven tilasta kuin pelkillä vedenlaatututkimuksilla. Erilaisten kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää usein myös biologista seurantaa.