Valitse sivu

Julkaisu 176/2008

Tämä yhteistarkkailun pohjaeläintutkimus kuuluu yhtenä biologisena osatutkimuksena Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailuun. Yhteistarkkailun suorittivat Hangon, Karjaan ja Tammisaaren kaupungit, Pohjan kunta, Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema, Ovako Wire Oy Ab Koverhar, Ido Kylpyhuone Oy Ab, Oy Tenala-Marina Ab ja Oy Golf-Marina Ab. Makroskooppiset pohjaeläinnäyt­ teet otettiin vuosina 2002-2005 Pohjanpitäjänlahdesta, Tammisaaren merialueelta sekä Mustionjoelta ja Fiskarsinjo­elta. Tässä julkaisussa esitetään jokialueiden pohjaeläinseurannan tulokset käyttäen mm. erilaisia jokivesien likaan­tumisindeksejä.

Mustionjoessa Karjaan-Pinjaisten jätevedenpuhdistamon vaikutuksia ei pohjaeläimistön perusteella selvästi kyetty erottamaan suurehkosta hajakuormituksen määrästä, joka jokea kuormittaa. Joki oli pohjaeläimistön perusteella suhteellisen rehevä. Fiskarsinjoen pohjaeläinlajisto oli yksipuolistunut ja likaantumisindeksit huomioon ottaen vasta­si rehevyydeltään Mustionjoe koskinäyteasemien pohjaeläimistön tilaa. Kokonaisuutenajokien pohjaeläinlajisto oli kuitenkin edelleen monimuotoinen. Mustionjoessa vielä esiintyvän jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera L.) vuoksi joki monine sivupuroineen kuuluu Natura-verkostoon ja on merkittävä kohde EU:n osittain rahoittamassa laajassa Karjaanjoki-life projektissa. Myös merkittäviä osia Fiskarsinjokea ja Pohjanpitäjänlahtea sekä Tammisaaren merialuetta kuuluu Natura-verkostoon.