Valitse sivu

Julkaisu 141/2003

Lohjanjärven pääasiallinen kuormittaja on hajakuormitus (maa- ja metsätalous, viemäröimätön asutus, laskeuma ilmasta ja valuma-alueen taustakuormitus), joka tuo järveen runsaat 80 % sen ravinnekuormituksesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus on noin 12 % kokonaisfosfo­rista ja 16 % kokonaistypestä. Pistekuormituksesta 98 % tulee neljän suurimman puhdistamon, M-real Kirkniemen, Loparexin, Lohjan Pitkäniemen ja Lohjan Peltoniemen jätevesistä. Pienet kuormittajat, Karjalohjan kunta, Kisakallio ja Vivamo, vaikuttavat lähinnä paikallisesti.

Lohjanjärven tila on kokonaisuutena varsin tyydyttävä. Vesiviranomaisen uusimman vedenlaa­tuluokituksen mukaan koko järvi kuuluu vähintään tyydyttävään vedenlaatuluokkaan. Suurten selkäalueiden, Karjalohjanselän, Isoselän ja osittain Piispalanselänkin tilanne on pääosin hyvä.

Jokien tuoman hajakuormituksen ja pistekuormittajien jätevesikuormituksen vaikutusalueella olevien vesien tila on kuitenkin paikoin huono. Ongelmat ilmenevät rehevyytenä ja mm. alus­veden happiongelmina, runsaana levätuotantona ja toistuvina sinilevän massaesiintyminä. On­gelmallisimpia alueita ovat tällä hetkellä Maikkalanselkä, Lohjan lähivesiltä erityisesti Pappi­lanselkä ja järven eteläosassa Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alue.

Vuoden 2002 tulosten perusteella pistekuormituksen lika-aineiden vaikutuksia havaittiin Loh­jan kaupungin lähivesillä jonkin verran Ristiselällä ja Liessaaren syvänteellä. Lohjanjärven ete­läosassa Osuniemenlahteen tulevan jäteveden vaikutus näkyi lähialueiden syvänteiden hap­piongelmien lisäksi veden laadussa erityisesti talvella, jolloin jäteveden pääasiallinen kulkeu­tumissuunta oli purkualueesta pohjoiseen.

Lohjanjärven levätuotanto oli a-klorofyllimittausten perusteella vuonna 2002 suurempi kuin parina edellisenä vuonna. Erityisesti Maikkalanselällä, Pappilanselällä, Aurlahdella ja Kyrkö­fjärdenin keskiosassa a-klorofyllin määrä oli suurempi kuin edellisvuonna.