Valitse sivu

Julkaisu 135/2003

Inkoon Fagervikenin kalataloudellinen tarkkailu on vuodesta 1998 suoritettu yhteistarkkai­luna. Yhteistarkkailun osapuolina ovat Fortum Power and Heat Oy, Inkoon voimalaitos se­kä Inkoon kunta. Inkoon kunta oli mukana tarkkailuun kuuluvassa vapaa-ajankalastajien kalastustiedustelussa, mutta muusta tarkkailusta vastasi voimalaitos yksin. Tarkkailu teh­tiin 23.12.1998 päivätyn ohjelman mukaan, jonka kalataloudellisen osan Uudenmaan työ­voima- ja elinkeinokeskus ja sen kalataloudellinen vastuualue on hyväksynyt kirjeellään 54/5723-98, 19.3.1998. Tarkkailu käsitti joka neljäs vuosi suoritettavan vapaa-ajan kalasta­jiin kohdistuvan kirjeellisen kalastustiedustelun sekä jatkuvan ammattikalastajien saaliskirjanpidon sekä jokavuotiset haastattelut. Tutkimukset tehtiin vuoden 2003 alussa koskien vuoden 2002 kalastusta.