Valitse sivu

Julkaisu 125/2002

Lohjanjärven pääasiallinen kuormittaja on hajakuormitus, joka tuo järveen runsaat 80 % sen ravinnekuormituksesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus on noin 12 % kokonaisfosfo­ristaja 16 % kokonaistypestä. Pistekuormituksesta 98 % tulee neljän suurimman puhdistamon, M-real Kirkniemen, Lohjan Pitkäniemen, Lohjan Peltoniemen ja Loparexin jätevesistä. Pienet kuormittajat, Karjalohjan kunta, Kisakallio ja Vivamo, vaikuttavat lähinnä paikallisesti.

Lohjanjärven tila on kokonaisuutena varsin tyydyttävä. Suurten selkäalueiden, Karjalohjanse­län, Isoselän ja osittain Piispalanselänkin tilanne on pääosin hyvä.

Jokien tuoman hajakuormituksen ja pistekuormittajien jätevesikuormituksen vaikutusalueella olevien vesien tila on paikoin huono. Ongelmat ilmenevät rehevyytenä ja mm. alusveden hap­piongelmina, runsaana levätuotantona ja toistuvina sinilevän massaesiintyminä. Ongelmalli­simpia alueita ovat tällä hetkellä Maikkalanselkä, Lohjan lähivesiltä erityisesti Pappilanselkä ja järven eteläosassa Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alue.

Lohjanjärven levätuotanto oli a-klorofyllimittausten perusteella vuonna 2001 pienempi kuin parina edellisenä vuonna. Kasviplanktontutkimuksen perusteella suurimmat biomassat havait­tiin Pappilanselällä ja Maikkalanselällä. Sinileviä oli yleensä vähän, vaikka joitakin massaesiintymiä havaittiin loppukesällä.