Valitse sivu

Julkaisu 124/2002

Kirkkonummen kunta on vapaaehtoisesti seurannut useiden alueellaan sijaitsevien järvien veden laatua 1970-luvulta, varhaisimpia kohteita 1960-luvun puolivälistä lähtien. Seurannan tuottama arvokas aineisto antaa mahdolllisuuden tarkastella järvien tilan kehittymistä useiden eri ominai­suuksien osalta.

Kunnan alueella on hyvin erityyppisiä vesistöjä. Osa järvistä on kirkasvetisiä ja niukkaravinteisia, osa veden happamuuteen taipuvaisia. Suurin ongelma on rehevyys ja sen mukanaan tuomat järven ekologiaan ja veden virkistyskäyttöön liittyvät ongelmat.

Rehevöityminen on joidenkin vesistöjen osalta lisääntymässä, mutta myös ravinnepitoisuuden laskua on paikoin havaittavissa. Joissakin vesistöissä ravinnetaso on pysynyt vakaana vuosi­kymmeniä. Veden happamoituminen on Etelä-Suomen yleisen kehityssuunnan mukaisesti vähe­nemässä. Happiongelmat kulminoituvat rehevimpiin vesiin.

Useissa Kirkkonummen järvissä on kunnan tai paikallisten suojeluyhdistysten toimesta 1990-luvulla toteutettu erilaisia vesistön kunnostukseen liittyviä toimenpiteitä. Järvien veden laadun säännöllinen seuranta antaa tietoa myös näiden toimenpiteiden vaikutuksista.

Kirkanummen pisimmälle rehevöityneissä, monella tavoin oirehtivissa järvissä, Haapajärvessä, Heparissa, Lamminjärvessä, Lappböleträsketissä, Stora Lonoks -järvessä, Perälänjärvessä ja Pe­täjärvessä olisi perusseurannan lisäksi edelleen ilmeinen tarve myös lisätoimenpiteille niin, että ongelmien syy- ja seuraussuhteet saataisiin selvitettyä ja käytettävissä olevat kunnostusresurssit suunnattua mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.