Valitse sivu

Julkaisu 1/2024
Kirsi Mansilla, Niina Hätinen

Hajavesi-hankkeessa saatiin 246 neuvontakontaktia vuonna 2023. Vuonna 2023 kiinteistökohtaista neuvontaa tarjottiin vain Kirkkonummen alueella, toteutuneiden käyntien vähäisestä määrästä johtuen käyntejä ei tarkemmin raportoida. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla tilanne on pysynyt rauhallisena vuoden 2019 jälkeen, jolloin siirtymäaika herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uudistamiselle loppui. Yleisestä epävarmasta tilanteesta johtuen investointeja mietittiin tarkkaan ja jätevesijärjestelmien uusimisesta ei kysytty niin usein kuin aiempina vuosina. Voi myös olla, että kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, odotetaan, miten tilanne kehittyy siirtymäajan päätyttyä. Neuvonta-alueiden ulkopuolisien käyntien, ns. pyyntökäyntien kysyntä oli vähäistä.