Valitse sivu

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2023

Julkaisu 9/2024 Katriina Nummela Lohjan pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 14 eri kohteessa. Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu....

Hangon merialueen yhteistarkkailun yhteenveto 2023

Julkaisu 7/2024 Heidi Tanttu Hangon merialueen yhteistarkkailun vuosi 2023 oli suppea tarkkailuvuosi, jolloin tarkkailtiin veden fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä laatua sekä levätuottavuutta. Vuonna 2023 tarkkailuvelvollisiin kuuluivat Hangon Vesi / Suursuon...

Kirkkonummen Stora Lonoksin kunnostussuunnitelma

Julkaisu 5/2024 Hätinen Niina, Kihlström Maria, Laitinen Erkka, Mettinen Aki, Pellikka Katja, Tanttu Heidi ja Valjus Jorma Stora Lonoksin kunnostussuunnitelma on laadittu osana Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota. Suunnitelmaa varten kerättiin...

Västra Nylands vatten och miljö rf:s årsberättelse 2023

Julkaisu 4/2024 Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en samarbetsorganisation, vars uppgift enligt stadgarna är, att främja vattenskyddet samt det närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom föreningens verksamhetso­mråde i Västra Nyland. Som...

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vuosikertomus 2023

Julkaisu 3/2024 LUVY on yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä ympäristöterveydenhuoltoa toimialueel­laan Länsi-Uudellamaalla. Aatteellisen työn tukemiseksi yhdistys harjoittaa myös liiketoimintaa voittoa...

Hiidenveden hoitokalastusselvitys

Julkaisu 2/2024 Jussi Vesterinen Hiidenvettä on kunnostettu aktiivisesti vuodesta 1995 lähtien. Paikallisten tahojen aktiivisuus synnytti Hiidenvesi 2000 -projektin, jossa käynnistettiin voimakas särkikalojen tehokalastus 1996–1998 ja ylläpitävä hoitokalastus 1999...

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2023

Julkaisu 1/2024 Kirsi Mansilla, Niina Hätinen Hajavesi-hankkeessa saatiin 246 neuvontakontaktia vuonna 2023. Vuonna 2023 kiinteistökohtaista neuvontaa tarjottiin vain Kirkkonummen alueella, toteutuneiden käyntien vähäisestä määrästä johtuen käyntejä ei tarkemmin...

Kirkkonummen Veikkolan hulevesiselvitys

Julkaisu 14/2022 Miina Rautiainen, Katja Pellikka, Paavo Ojanen, Maj Rasilainen Hulevedet ovat merkittävä ulkoisen kuormituksen lähde Veikkolan järviin. Alueen maankäyttö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana nopeasti, ja rakennetut alueet tiivistyvät...