Valitse sivu

Raportti 815/2019

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa päivitetään Siuntionjoen vesistön järvikohtaiset hoito- ja kunnostussuunnitelmat. Heparin koekalastus tehtiin osana järven tilan kartoitusta hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjaksi ja sen tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakenne sekä kalalajien väliset runsaussuhteet, joiden perusteella voidaan arvioida mm. hoitokalastustarvetta vesistössä.

Koekalastukseen liittyvät maastotyöt tehtiin 17.-18.7.2019 ja 26.-27.8.2019 tutkimusavustaja Lauri Lukan ja vesistöasiantuntija Jorma Valjuksen toimesta, joka vastasi myös raportoinnista. Jälkimmäisellä koekalastuskerralla kalojen päästelyyn ja mittaukseen osallistui myös Ammattiopisto Livian kalatalouden perustutkinnon opiskelijoita lehtori Arto Katajamäen johdolla.